About events

The print version

About events

18 August, 2006

Iznācis jauns Senāta Administratīvo lietu departamenta nolēmumu krājums

Nācis klajā otrais Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta nolēmumu apkopojums. Jaunajā krājumā iekļauti 2005. gada juridiski interesantākie spriedumi un lēmumi. No 2005. gadā pieņemtajiem 484 nolēmumiem krājumā publicēti 157.
14 August, 2006

Augstākā tiesa uzlabo sportisko sniegumu

Sestdien, 12. augustā, Augstākās tiesas komanda Tieslietu ministrijas un tiesu varas 11. sporta spēlēs Aiviekstes pagasta atpūtas bāzē „Mežezers” attaisnoja līdzjutēju un atbalstītāju cerības, 27 komandu konkurencē iegūstot stabilo 19. vietu. Uzvaras lauri tika „Strīpaino reisam” – Ieslodzījuma vietu pārvaldes komandai.
8 August, 2006

Sveic Senāta Krimināllietu departamenta senatori Valdu Eilandi jubilejā

Otrdien, 8.augustā kolēģu un draugu vidū nozīmīgu jubileju atzīmēja Senāta Krimināllietu departamenta senatore Valda Eilande. Senatori viņas 65 gadu jubilejā sveica un atzinīgus vārdus teica Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pāvels Gruziņš, priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs Gunārs Aigars, kā arī citi kolēģi. Senatori sveikt bija ieradušies arī viņas bijušie kolēģi no prokuratūras. Atzinību par ilggadēju darbu un nozīmīgu ieguldījumu Latvijas tiesību sistēmas attīstībā pauda Tieslietu ministrijas Valsts sekretāra vietniece Ilze Juhansone un jubilārei pasniedza I pakāpes Tieslietu ministrijas Atzinības rakstu un „Zelta” spalvu. Par Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta senatori V.Eilande kļuva 2000.gadā.
4 July, 2006

The employees of the Supreme Court – Graduates

On Friday, 30 June - nine Supreme Court employees got their Law Diploma of the Latvian University. Six of them became Law Bachelors, but three Law Masters. The Ceremony took place in the Big Hall of the University of Latvia.
28 June, 2006

Prezentē jauno judikatūras datubāzi

Trešdien, 28. jūnijā Augstākajā tiesā, piedaloties tiesas priekšsēdētājam Andrim Guļānam, Tieslietu ministram Guntaram Grīnvaldam, kā arī datu bāzes veidotājiiem – Judikatūras nodaļas vadītājai Zigrīdai Mita un Latvijas Universitātes juridiskās fakultātes doktorantam Mārim Vainovskim, svinīgi tika prezentēta jaunā Tiesu informatīvās sistēmas Judikatūras datubāze.
13 June, 2006

Tiesām adekvāti jāmotivē pieteikuma nepieņemšana vai tiesvedības izbeigšana administratīvajā lietā

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments un tiesas Judikatūras nodaļa sagatavojusi tiesu prakses apkopojumu Pieteikuma nepieņemšana vai tiesvedības izbeigšana lietā sakarā ar to, ka pieteikumu iesniegusi persona, kurai nav šādu tiesību.
8 June, 2006

Nebijis tiesas process Augstākajā tiesā

Rīt, 9. jūnijā Augstākās tiesas Senāta sēžu zālē būs iespēja vērot līdz šim nebijušu tiesas procesu, kuru vadīs Losandželosas Augstākās tiesas tiesnesis Vendels Mortimers un Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars.
7 June, 2006

Latvian and American attorneys and judges – the beginning of discussionesneši un advokāti sāk diskusiju

In Riga, on the 8th of June, started two day long discussion conference “Judges and attorneys in interaction: the commonalities and the differences in Latvian and American legal systems”. It was organized by the Latvian Supreme Court and the American Board of Trial Advocates.
25 May, 2006

On the first Judicial Disciplinary Committee meeting - recommendation to remove judge from his office

On Thursday, 25th of May Judicial Disciplinary Committee, with its new members, came together for its first meeting. They discussed the further organization of the self - government institution, elected chairman’s deputy – the same as last time, Senator of the Supreme Court Senate Peteris Dzalbe and also reviewed previously initiated disciplinary proceedings.
12 May, 2006

Tiek ievēlēti jauni kvalifikācijas kolēģijas un disciplinārkolēģijas sastāvi

Piektdien, 2006. gada 12. maijā Latvijas tiesneši gadskārtējā konferencē lēma par pašpārvaldes institūciju – disciplinārkolēģijas un kvalifikācijas kolēģijas - personālsastāvu un pilnvaru termiņu. Aizklāti balsojot, par Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēts Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars. Kvalifikācijas kolēģijas sastāvs noteikts likumā Par tiesu varu, saskaņā ar kuru tajā jābūt pieciem Augstākās tiesas tiesnešiem, trim apgabaltiesu pārstāvjiem, kā arī diviem rajonu (pilsētu) tiesu tiesnešiem un diviem zemesgrāmatu nodaļu tiesnešiem.