About events

The print version

About events

16 May, 2005

The Judicial Conference Discusses Problems in the Court System in Latvia and Passes a Resolution to Increase Salaries of Court Employees

The Annual Latvian Judicial Conference was held on Friday May 13, 2005 at the auditorium of the cinema “Riga”. The second part – seminars on various topics – took place at the Supreme Court. Judges of the Riga Regional Court refused to participate in this conference. Their announcement was submitted by the Chief Justice of the Riga Regional Court Janis Muiznieks.
12 May, 2005

Tiesnešu konferencē runās par Latvijas tiesu sistēmas attīstības jautājumiem

Piektdien, 2005. gada 13. maijā plkst.10.00 kino "Rīga" zālē sanāks visi Latvijas tiesneši uz gadskārtējo konferenci, kurā piedalīties solījis arī Ministru prezidents Aigars Kalvītis. Pamatziņojumus par tiesu sistēmas attīstības problēmām sniegs tieslietu ministre Solvita Āboltiņa un Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns.
9 May, 2005

Augstākā tiesa secina, ka apgabaltiesu prakse nekustamā īpašuma izsoles aktu apstiprināšanā nav vienota

Augstākās tiesas Plēnuma un tiesu prakses vispārināšanas daļa un Civillietu tiesu palāta apkopojusi apgabaltiesu praksi par nekustamā īpašuma izsoles aktu apstiprināšanu. Apkopojumā aplūkota izsoles sākumcenas noteikšana, zemesgrāmatā ierakstīto parādu un apgrūtinājumu dzēšana, kā arī nekustamā īpašuma vērtības noteikšana, izpildot tiesas spriedumu. Apkopojumā izmantotas 156 lietas, kas izskatītas 2004.gada pirmajā pusgadā.
26 April, 2005

Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņem advokātu zvērestus

26. aprīlī Augstākās tiesas priekšsēdētājam A. Guļānam zvērestus nodeva 28 advokāti. Viņi zvērēja būt uzticīgi Latvijai, godprātīgi un pēc pārliecības pildīt valsts likumus, izturēties ar cieņu pret tiesām un valsts varu, savā advokāta darbā nerakstīt un nerunāt neko tādu, kas varētu kaitēt valstij, sabiedrībai, ģimenei un tikumībai, godīgi pildīt zvērināta advokāta pienākumus, sargāt savu pilnvardevēju vai to personu intereses, kuru lietas vada, apzinoties, ka par savu darbību jāatbild likuma priekšā.
22 March, 2005

Reporters of Local Newspapers Discuss Judicial Power in Latvia

On March 14th, 2005 the Chief Justice of the Supreme Court Andris Gulans sent letter to the Saeima (Parliament) with the request to confirm the current Justice of the Regional Administrative Court, Veronika Krumina, and the current Vice-Chair of the Zemgale Regional Court, Inara Garda.
14 March, 2005

Saeima (Parliament) will discuss Veronika Krumina’s and Inara Garda’s confirmation to the Supreme Court

On March 14th, 2005 the Chief Justice of the Supreme Court Andris Gulans sent letter to the Saeima (Parliament) with the request to confirm the current Justice of the Regional Administrative Court, Veronika Krumina, and the current Vice-Chair of the Zemgale Regional Court, Inara Garda.
1 March, 2005

Augstākā tiesa publisko pētījumu par soda noteikšanu atsevišķu kategoriju lietās

Augstākās tiesas Plēnuma un tiesu prakses vispārināšanas daļa sadarbībā ar Senāta Krimināllietu departamentu apkopojusi pirmās instances tiesu praksi soda noteikšanā lietās par patvaļīgu koku ciršanu, tīšu vidēja smaguma miesas bojājumu nodarīšanu un ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu apreibinošu vielu iespaidā. Tā kā šādas lietas tiesa atsevišķos gadījumos var izskatīt bez pierādījumu pārbaudes tiesas izmeklēšanas laikā, apkopojumā cita starpā analizēta tiesu prakse pierādījumu pārbaudes veikšanā vai neveikšanā tiesas izmeklēšanā. Apkopojumā aplūkoti 530 krimināllietu materiāli no 33 pilsētas/rajona tiesām.
21 February, 2005

Augstākās tiesas priekšsēdētājs rīt iesniegs vēstuli Saeimas priekšsēdētājai, nosaucot ģenerālprokurora kandidātu

Šodien, 21. februārī, pēc tikšanās ar Ministru prezidentu Aigaru Kalvīti, kurš uzsvēra, ka valdošā koalīcija vēlētos balsot par ģenerālprokurora kandidātu pirms pašvaldību vēlēšanām, ja tas tiktu nominēts tādā laikā, kas būtu pietiekams nepieciešamajai amatpersonu apstiprināšanas procedūrai Saeimā, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns uzaicināja uz pārrunām ģenerālprokuroru Jāni Maizīti.
18 February, 2005

Alfons Cirulis Receives Recognition Letter and the „Gold Feather” Award from the Ministry of Justice and the Supreme Court

On February 20, 2005 the Minister of Justice Solvita Aboltina presented a recognition letter and the „Gold Feather” award for lifetime contribution to the long-serving Justice and the head of Chancellery, Alfons Cirulis. The Supreme Court’s award was presented to Mr. Cirulis by the Chief of Justice Andris Gulans.
15 February, 2005

Augstākās tiesas priekšsēdētājs rīkos preses konferenci

Ceturtdien, 17. februārī plkst 12. 00 Augstākās tiesas 461. telpā Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns aicina uz preses konferenci žurnālistus, lai dienu pirms Augstākās tiesas gada pārskata plēnuma dalītos pārdomās par tiesas darba vērtējumu, nākotnes iecerēm un šī brīža Latvijas aktualitātēm.