Šodien, 6.septembrī, Latvijas Universitātes Lielajā aulā notiek konference "No vispārējiem tiesību principiem izrietošā administratīvo tiesu kompetence", kas veltīta administratīvo tiesu 15.gadadienai. Administratīvo tiesu izveidošanas jubileja bija jau februārī, bet šodien tā tiek atzīmēta ar konferenci, kurai praktiski temati: dialogs ar Satversmes tiesu, objektīvās izmeklēšanas princips.

Pasākumā uzrunu sacīja Valsts prezidents Egils Levits, Saeimas priekšsēdētājas biedre Inese Lībiņa-Egnere, Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa un Latvijas Administratīvo tiesnešu biedrības valdes priekšsēdētāja Lauma Paegļkalna. 

Sesijās piedalīsies Satversmes tiesas tiesneši, administratīvo tiesu tiesneši, advokāti, kā arī tiesneši no Vācijas Federālās administratīvās tiesas un Tallinas Apelācijas tiesas. 

Ar priekšlasījumu par rūpības principa saturu un piemērošanu administratīvajās tiesībās uzstāsies Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta senatore Jautrīte Briede, bet senatore Anita Kovaļevska referēs par objektīvās izmeklēšanas principu Latvijā. Konferencē uzstāsies arī Administratīvo lietu departamenta tiesneša palīdze Līga Dāce, referējot par procesuālajiem aspektiem administratīvo tiesu dialogā ar Satversmes tiesu.

Konferenci organizē Latvijas Administratīvo tiesnešu biedrība Eiropas Sociālā fonda “Justīcija attīstībai” ietvaros.

Konferences tiešraidi skatīt šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211