Augstākās tiesas darbs pilnā apjomā tiek nodrošināts arī Latvijā noteiktās ārkārtas situācijas apstākļos. Ņemot vērā, ka ar valdības lēmumu ārkārtējā situācija pagarināta līdz 9.jūnijam, saglabājas arī ierobežojumi tiesas apmeklējumam klātienē.

 

Augstākā tiesa apmeklētājus klātienē nepieņems līdz 9.jūnijam

Ņemot vērā ārkārtējās situācijas pagarināšanu Latvijā līdz 9.jūnijam, Augstākajā tiesā joprojām tiesas apmeklētāji klātienē netiek apkalpoti.

Tiesas kanceleja nodrošina dokumentu apriti elektroniski un ar pasta starpniecību.

Dokumentus var iesniegt e-pastā at@at.gov.lv vai nosūtīt pa pastu – Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1511, vai iesniegt elektroniski vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Dokumentus var arī atstāt pastkastītē tiesas vestibilā.

Ja lietas dalībniekiem vai to pārstāvjiem tomēr ir ārkārtas nepieciešamība iepazīties ar lietas materiāliem klātienē, tiesas apmeklējums iepriekš jāsaskaņo ar Kanceleju (tālruņi 67020364 – civillietas, 67020361 – krimināllietas, 67020339 – administratīvās lietas). Iespēju robežās, ievērojot noteiktos piesardzības pasākumus, tiesa nodrošinās iepazīšanos ar materiāliem.

 

Tiesas sēdes notiks arī mutvārdu procesā

Jāpiezīmē, ka Augstākajā tiesā tiesas procesi arī pirms ārkārtas situācijas pamatā bija rakstveida procesi, mutvārdu process ir izņēmuma gadījums, kad par to lēmis Senāts.

Saskaņā ar grozījumiem likumā “Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību” mutvārdu tiesas sēdes tiesās tiek noturētas lietās, kas saistītas ar nozīmīgu personas tiesību aizskārumu un objektīvu steidzamību, kā arī lietās, kuras izskatot, ir iespējams nodrošināt Ministru kabineta noteiktās prasības attiecībā uz pulcēšanos iekštelpās. Līdz ar to Augstākā tiesa, ja būs nepieciešams, organizēs tiesas sēdes klātienē, ievērojot noteiktos piesardzības pasākumus, kas būs jāievēro arī lietu dalībniekiem un to pārstāvjiem.  

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211