Saeima 2005. gada 22. septembrī pieņēma apjomīgus likuma „Par tiesu varu” grozījumus, iekļaujot tajā normas, kas praktiski tika īstenotas, bet nebija skaidri noteiktas. Viena no jomām, kuras regulējumu precizēja, ir tiesu administrēšana.

Pirms grozījumu pieņemšanas likumā nebija ietverts Augstākās tiesas administrēšanas regulējums, kaut gan kopš 2005. gada 20. janvāra Augstākajā tiesā ir izveidota jauna struktūrvienība – Augstākās tiesas Administrācija. Tās mērķis ir nodrošināt sekmīgu Augstākās tiesas darbu, veicot finanšu vadību, gādājot par materiāltehnisko nodrošinājumu, organizējot personālvadību un mācības, kārtojot lietvedību, kā arī nodrošinot saziņu ar sabiedrību un veicot starptautisko sadarbību. Administrācijas vadītāju pieņem darbā un atbrīvo no darba Augstākās tiesas priekšsēdētājs. Pamatojoties uz šiem likuma grozījumiem, Finanšu ministrija sagatavojusi arī priekšlikumus 2004. gada 23. novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.960 „Prokuratūras un tiesu darbinieku darba samaksas noteikumi” grozījumiem, iekļaujot tajos Administrācijas vadītāja, viņa virtnieka un nodaļu vadītāju darba samaksas apmēru.

Likumā ietverts arī Tiesu informatīvās sistēmas regulējums. Tas paredz, ka sistēmas ietvaros Augstākā tiesa veido judikatūras datubāzi, kurā ietvertie tiesu nolēmumi būs pieejami visai sabiedrībai.

Grozījumi ir izsludināti 2005. gada 7. oktobrī un stāsies spēkā 21. oktobrī.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Ilze Eida, Augstākās tiesas preses sekretāre

E-pasts: ilze.eida@at.gov.lv, tālrunis: 7020395