Uzrunājot jaunās Ekonomisko lietu tiesas tiesnešus tiesas darbības uzsākšanas dienā 31.martā, Augstākās tiesas un Tieslietu padomes priekšsēdētājs Aigars Strupišs sacīja:

“Tiesneša amats nav viegla nasta. Un es nerunāju tikai par profesionālo pusi – zināšanām un prasmēm. Esmu pārliecināts, ka ar to tiksiet galā.

Es runāju par grūtībām, kuras Jūs, iespējams, vēl nemaz neapzināties. Pildot tiesneša amata pienākumus, Jūs nevarēsiet būt labi pret visiem. Lai kā gribētos tādiem būt, Jums būs jāizšķir lietas visbiežāk par labu kādai no pusēm. Un tas bieži radīs zaudējušās puses pretreakciju – dusmas, aizvainojumu, vilšanos. Kāds par to var arī vērsties pret Jums pat personiski. No tā nevajag baidīties. Kā saka, katram darbam sava garoza, un šī ir viena no tiesneša amata garozām. Esiet ne vien neatkarīgi, bet arī taisnīgi un godīgi, jo taisnīgam un godīgam tiesnesim nav no kā baidīties. Un izturieties pret visiem ar cieņu.

Ja kādreiz rodas šaubas par to, kā rīkoties pareizi, atcerieties sava zvēresta vārdus un palūkojieties uz situāciju caur šo vārdu jēgu, Un ziniet, ka kolēģi Jums vienmēr grūtā brīdī palīdzēs ar padomu, ja Jūs to prasīsiet.

Ar prieku sveicu Jūs nu jau kā pilntiesīgus Latvijas tiesu sistēmas tiesnešus. Lai veicas!”

Savukārt preses konferencē, kas notika pēc Ekonomisko lietu tiesas atklāšanas, Augstākās tiesas priekšsēdētājs vērsa uzmanību uz divām lietām saistībā ar lielajām cerībām, kas tiek liktas uz jauno specializēto tiesu. Pirmkārt, specializācija ir pozitīva līdz zināmai robežai, ciktāl tā neaizsedz kopainu. Otrkārt, tiesa neatrisinās problēmas, ko rada nekvalitatīva izmeklēšana – bez pierādījumiem neviena tiesa nevar nevienu notiesāt. “Ķēde ir tik stipra, cik tās vājākais posms,” sacīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs.

Aigars Strupišs arī kliedēja mītu par Tieslietu padomes it kā noraidošo attieksmi pret Ekonomisko lietu tiesas izveidošanu. Tieslietu padomei nav bijusi un nav ne pret specializāciju, ne pret tiesu, bet pret procesu, kādā tā tika veidota, vēršot uzmanību, ka primārā problēma ir izmeklēšanas posmā. Taču arī šis viedoklis nekādi neietekmē Tieslietu padomes un tiesnešu attieksmi pret jaunajiem kolēģiem – Ekonomisko lietu tiesas tiesnešiem. “Šī tiesa nav ne labāka, ne sliktāka kā citas. Tā ir viena tiesa tiesu sistēmā,” sacīja Aigars Strupišs. Jaunos kolēģus viņš jau iepazinis, vadot viņiem mācības. Tajās redzējis spēcīgus, jaunus tiesnešus ar degošām acīm, kam vēlējis būt patstāvīgiem un neatkarīgiem, neticēt nevienam uz vārda, pašiem visu pārbaudīt un pārliecināties par katru patiesību, izturēties ar cieņu pret lietu dalībniekiem un būt drosmīgiem.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211