Augstākās tiesas priekšsēdētāja Aigara Strupiša un Zvērinātu advokātu kolēģijas priekšsēdētāja Jāņa Rozenberga tikšanās laikā 25.augustā apspriesti tiesu sistēmai aktuāli jautājumi – kasācijas sūdzību un spriedumu kvalitāte, advokātu un tiesnešu mācību sasaiste un citi tiesvedības kvalitātes jautājumi.

“Tiesvedības kvalitātes jautājumi jārisina kompleksi, iesaistoties visiem procesā iesaistītajiem lietas dalībniekiem, tai skaitā advokātiem kā tiesu sistēmai piederīgām personām,” uzsver Augstākās tiesas priekšsēdētājs.

Sarunas laikā apspriesta advokātu un tiesnešu apmācības sasaiste, adaptējot tiesnešiem paredzēto semināru par civillietu izskatīšanas metodoloģiju advokātu apmācībai.

Runājot par kasācijas sūdzību kvalitātes uzlabošanas iespējām, akcentēti divi galvenie virzieni. Pirmais – metodoloģijas izstrādāšana un advokātu apmācības no Senāta puses, otrais – advokātu atbildības nodrošināšana par nekvalitatīvām kasācijas sūdzībām.

Savukārt saistībā ar spriedumu kvalitāti īpaša uzmanība pievērsta kasācijas robežu jautājumam un vienotas tiesu prakses nodrošināšanai.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211