Trešdien, 31. maijā, Rīgas pilī svinīgi atvērts Satversmes zinātnisko komentāru ceturtais sējums. Komentāru autoru kolektīvā arī Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa un tiesnese Jautrīte Briede.

Apjomīgajā 864 lappušu sējumā komentētas divas Satversmes nodaļas: III nodaļa "Valsts prezidents" un IV nodaļa "Ministru kabinets", skaidrojot un apkopojot Valsts prezidenta un Ministru kabineta pilnvaras, funkcijas un tiesības. Komentāros analizēta ne vien pastāvošā prakse, bet likts pamats arī tālākām diskusijām par šo institūtu attīstību.

Veronika Krūmiņa kopā ar tiesību zinātņu doktoru Jāni Kārkliņu komentējuši Satversmes 38.pantu par Valsts prezidenta amata nesavienojamību ar citu amatu.

Savukārt tiesību zinātņu doktore Jautrīte Briede kopā ar Edvīnu Danovski komentējuši Satversmes 58.pantu „Ministru kabinetam ir padotas valsts pārvaldes iestādes”.

Līdz ar šo izdevumu no astoņām Satversmes nodaļām būs jau komentēts Satversmes ievads un Satversmes I, III, IV, VI, VII un VIII nodaļa. Atlikušas vēl divas, kas ir par parlamenta darbu, – II nodaļa “Saeima” un V nodaļa “Likumdošana”. Darbs pie pēdējo nodaļu komentēšanas jau ir uzsākts un, kā norādījis projekta vadītājs Latvijas Universitātes zinātniskā projekta vadītājs profesors Ringolds Balodis, ir pamats cerībai, ka līdz Latvijas valsts simtgadei konstitūcija pilnībā tiks zinātniski izskaidrota.

Satversmes zinātniskie komentāri nākuši klajā “Latvijas Vēstneša” grāmatu apgādā.