Ceturtdien, 14.oktobrī,  Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane piedalījās Eiropas Savienības Tiesas tīkla Pētniecības darba grupas sanāksmē un stāstīja par Latvijas Augstākās tiesas darbu pie nolēmumu apstrādes Judikatūras nolēmumu arhīva veidošanai.

Jāatzīmē, ka Polijas Augstākās Administratīvās tiesas pārstāvis atzinīgi novērtēja pieejamo Senāta nolēmumu pārskata angļu valodas versiju.

Sanāksmes dalībnieki iepazinās arī ar Itālijas Augstākās tiesas, Beļģijas Konstitucionālās tiesas un Eiropas Savienības Tiesas nolēmumu arhīva veidošanas principiem un mērķiem.

Šāda pieredzes apmaiņa ļauj datubāzu attīstīšanā izmantot labāko pieredzi un tehnoloģiski attīstītākos pieejamos risinājumus.

Pētniecības darba grupā pārrunāta arī nākotnes sadarbība kopīgu pētniecības projektu izstrādē. Tuvākajā laikā plānots darbs pie Eiropas Pamattiesību hartas piemērošanas tvēruma, datu aizsardzības un anonimizācijas problēmjautājumiem.

Eiropas Savienības Tiesu tīkls darbojas kopš 2017.gada.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211