Piektdien, 12. jūlijā, Augstākajā tiesā viesojās Dienviddānijas Universitātes tiesību zinību profesors Frederiks Vāge (Frederik Waage). Ziemeļvalstu Ministru padomes finansēta projekta “Digitalizācija tiesās” ietvaros profesors iztaujāja Augstākās tiesas pārstāvjus par tiesu digitalizācijas līmeni un problēmām Latvijā.

Projekta mērķis ir izpētīt digitalizācijas līmeni Ziemeļvalstu un Baltijas valstu tiesās, lai atklātu iemeslus, kādēļ digitalizācija bieži vien kavējas vai neizdodas. Veicot pētījuma sadaļu par Latviju, profesors Vāge Augstākajā tiesā tikās ar Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāju Anitu Zikmani, Kancelejas vadītāju Elīnu Majori un projektu vadītāju Jāni Supi. Tikšanās laikā Augstākās tiesas pārstāvji iepazīstināja profesoru ar Tiesu informatīvo sistēmu, iespējām lietas dalībniekiem materiālus iesniegt elektroniski, tiesu portālu manas.tiesas.lv, Augstākās tiesas judikatūras nolēmumu datubāzi, kā arī videokonferenču aprīkojuma izmantošanu tiesās. Profesors Vāge īpaši interesējās par procesuālo likumu ietekmi uz tiesu digitalizāciju, kā arī Latvijas izaicinājumiem šajā jomā.

Vizītes noslēgumā profesors Frederiks Vāge atzina, ka, salīdzinot ar Ziemeļvalstu tiesām, tiesu digitalizācijas jomā Latvijā vērojamas daudzas līdzīgas iezīmes. Atsevišķās jomās vērojams lielāks progress, piemēram, Latvijā anonimizētā veidā par brīvu ir pieejami visi galīgie tiesu nolēmumi – citās projektā pētāmajās valstīs tā neesot. Arī Latvija šobrīd saskaras ar tiem pašiem izaicinājumiem, ar kuriem citas valstis, pakāpeniski praksē ieviešot e-lietas projektu.

Plānots, ka projekta gala ziņojums, kurā būs iekļauta arī sadaļa par Latvijas tiesu digitalizāciju, publiski būs pieejams 2020. gadā.

 

Informāciju sagatavoja Jānis Supe, Augstākās tiesas projektu vadītājs