Par būtisku ieguldījumu Civilprocesa pastāvīgās darba grupas darbā un civilprocesa attīstībā Senāta Civillietu departamenta zinātniski analītiskais padomnieks Rihards Gulbis saņēmis Tieslietu ministrijas Pateicības rakstu.

Rihards Gulbis ir aktīvi piedalījies Civilprocesa likuma grozījumu apspriešanā, tostarp regulāri sniedzot apsvērumus par grozījumu atbilstību Latvijas civilprocesa sistēmai un tiesību doktrīnas atziņām. Tāpat viņš ir regulāri sniedzis priekšlikumus Civilprocesa likuma uzlabošanai, kas izstrādāti, ņemot vērā tiesu praksē, it īpaši Senāta praksē, konstatētās problēmas civillietu iztiesāšanā.

Tieslietu ministrija tradicionāli novembrī apbalvo tās tiesu sistēmai piederīgās personas, kuras ir sniegušas būtisku ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā un tiesiskuma stiprināšanā. Šogad apbalvoti 120 tieslietu sistēmas darbinieki. Ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus, svētku pasākums klātienē nenotika, apbalvojumi tika nogādāti apbalvoto darba vietās.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211