Otrdien, 17.janvārī, Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnešu sapulcē tiesnesis Intars Bisters sniedza mutisku skaidrojumu un noraidīja izteiktās aizdomas par neobjektivitāti, izskatot noteiktas lietas.

Savukārt Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs jau pirmdien, 16.janvārī, pieprasīja tiesnesim Bisteram rakstisku paskaidrojumu par iespējamiem pārkāpumiem saistībā ar atsevišķu lietu objektīvu izskatīšanu. Tiesnesim tas ir jāiesniedz līdz nākamajai pirmdienai, 23.janvārim. Pēc iepazīšanās ar situāciju Augstākās tiesas priekšsēdētājs lems par tālāko rīcību.

Augstākajā tiesā lietas kasācijas kārtībā izskata 36 tiesneši trīs departamentos – Civillietu, Krimināllietu un Administratīvo lietu departamentā. Lietas Augstākajā tiesā tiek skatītas koleģiāli trīs tiesnešu sastāvā, īpašos gadījumos – paplašinātā sastāvā. Lietu sadalē tiek ievērots nejaušības princips un tiesnešu specializācijas princips. 2016.gadā Augstākajā tiesā izskatītas 4053 lietas, neizskatīto lietu atlikums samazinājies par 37%.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211