Pie lasītājiem šonedēļ nonāk Augstākās tiesas 2017.gada spriedumu un lēmumu krājums, kas tapis Augstākās tiesas un Tiesu namu aģentūras sadarbībā.

Kā norāda Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs – Augstākās tiesas nolēmumi pēdējos gados nostiprina savu lomu tiesību avotu sistēmā. Tie ne tikai klasiskā izpratnē papildina pamatavotus, bet ir kļuvuši par būtisku tiesību sistēmas izpratnes instrumentu. Tas izskaidro arī augošo interesi par Augstākās tiesas nolēmumiem – gan kontekstā ar konkrētām izskatāmām lietām, gan arī analizējot nolēmumos izteiktās atziņas.

Augstākās tiesas nolēmumu operatīva pieejamība un sistēmiska meklēšana tiek nodrošināta ikdienā, informējot sabiedrību par izskatāmajām lietām un izlemtajiem jautājumiem, kā arī publicējot nolēmumus Augstākās tiesas mājaslapas Judikatūras nolēmumu arhīvā. Tomēr, turpinot tradīciju, visi trīs Augstākās tiesas departamenti ir pārskatījuši gada laikā paveikto, atlasot 25 nolēmumus publicēšanai šajā īpašajā sistematizācijas veidā – Latvijas Republikas Augstākās tiesas spriedumu un lēmumu krājumā. Atlasītie nolēmumi gan iezīmē aktualitātes sabiedrībā, gan atklāj tiesību izpratnes būtību kopumā, kā arī norāda uz juridiski sarežģītajām konstrukcijām Latvijas tiesību sistēmas mijiedarbībā ar Eiropas Savienības un starptautiskajām tiesībām.

Katra Augstākās tiesas departamenta nolēmumi sakārtoti atsevišķā krājuma daļā ar atšķirīgu lappušu numerāciju. Katras daļas sākumā izvērsts satura rādītājs un anotācija latviešu un angļu valodā, kurā atrodams skaidrojums par to, kāpēc publicēšanai krājumā izvēlēti tieši šie nolēmumi.

Krājumā publicētie nolēmumi ir sistematizēti, tiem pievienotas judikatūras tēzes. Lai vieglāk orientētos krājumā, meklējot interesējošo nolēmumu vai konkrēto judikatūras atziņu, katrai daļai atsevišķi pēc dažādiem kritērijiem izveidoti vairāki rādītāji.

Krājumā veidošanā piedalījušies Augstākās tiesas departamentu priekšsēdētāji Veronika Krūmiņa, Edīte Vernuša un Pēteris Dzalbe, departamenta priekšsēdētājas palīdze Silvija Kuškina un zinātniski analītiskā padomniece Nora Magone, Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane un speciālistes Zinaīda Indrūna un Liena Henke, kā arī Tiesu namu aģentūras Tiesiskās informācijas un izdevējdarbības daļas juriste Signe Terihova.

Grāmata “Augstākās tiesas spriedumi un lēmumi 2017” nopērkama juridiskās literatūras tirdzniecības vietās un Tiesu namu aģentūras internetveikalā. Visas Latvijas tiesas saņems nolēmumu krājumu no Augstākās tiesas bez maksas.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis 28652211