Tieslietu padome vienojās, ka desmit no rajona (pilsētu) tiesās esošajām tiesneša vakancēm tiek pārceltas uz Ekonomisko lietu tiesu, kas sāks darbu no 1.janvāra.

No Rēzeknes tiesas pārcelta viena vakance (Balvos), no Kurzemes rajona tiesas – trīs vakances (viena Kuldīgā, divas Saldū), no Vidzemes rajona tiesas – trīs vakances (Gulbenē, Valkā un Limbažos), no Zemgales rajona tiesas – divas vakances (Bauskā un Dobelē), no Administratīvās rajona tiesas – viena vakance.

Ekonomisko lietu tiesas darbības uzsākšanai papildus četras tiesneša amata vietas nepieciešamas Rīgas apgabaltiesai. Divas amata vietas uz Rīgas apgabaltiesu pārceltas no Kurzemes apgabaltiesas un Latgales apgabaltiesas, vēl divas vietas tiks pārvirzītas no pašā Rīgas apgabaltiesā esošajām septiņām tiesnešu vakancēm.

Lai noteiktu, kuras tiesnešu vakances ir pārceļamas uz Ekonomisko lietu tiesu, Tiesu administrācija analizējusi statistikas rādītājus, tiesu noslodzes rādītājus, kā arī ņēma vērā konkrēto tiesu priekšsēdētāju viedokli. Tiesu administrācija uzskata, ka tiesnešu amata vietu samazināšana šajās tiesās būtiski nepalielinās lietu atlikumu un lietu izskatīšanas termiņus.

Par vairākumu tiesneša amata vietu pārcelšanu diskusiju nebija, bet par divām vakancēm – Zemgales rajona tiesā Dobelē un Kurzemes rajona tiesā Saldū – tiesu priekšsēdētāju piekrišanas nebija, un par tām Tieslietu padomē bija plašāka diskusija.

Izpildot likumā “Par tiesu varu” noteikto uzdevumu pārcelt nepieciešamo tiesneša amata vietu skaitu Ekonomisko lietu tiesas izveidošanai, Tieslietu padome norādīja, ka nepieciešams izstrādāt vienotus un precīzus kritērijus tiesu slodzes aprēķināšanai, jo pašreizējos Tiesu administrācijas izmantotos mehāniskos aprēķinus tiesas neuzskata par objektīviem.

Lēmumus Tieslietu padome pieņēma 2020.gada 28.septembra sēdē. Informāciju par visiem skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211