Tieslietu padome amatos iecēlusi trīs tiesu priekšsēdētāju vietniekus.

Par Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieci un Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāju uz pieciem gadiem iecelta līdzšinējā priekšsēdētājas vietniece Līga Blūmiņa.  

Iecelti arī divi Vidzemes rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieki. Uz pieciem gadiem šajā amatā ieceltas tiesneses Gunta Rezgoriņa un Daina Ročāne.

Lēmumus Tieslietu padome pieņēma rakstveida procesā 26.oktobrī. Informāciju par visiem lēmumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211