Par Ekonomisko lietu tiesas priekšsēdētāju Tieslietu padome iecēla šīs tiesas tiesnesi un līdzšinējo tiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju Miķeli Zumbergu. Priekšsēdētājs amatā iecelts uz pieciem gadiem.

Miķelis Zumbergs tiesneša amatā ir kopš Ekonomiskās lietu tiesas izveidošanas. Miķelis Zumbergs tiesu sistēmā ir nostrādājis 16 gadus, un šajā ziņā tā ir lielākā pieredze starp Ekonomisko lietu tiesas tiesnešiem. Astoņus gadus viņš bijis Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētāja palīgs, veicot dažādus ar pirmās instances tiesas darba organizāciju saistītus pienākumus.

 

Informāciju sagatavoja:

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv