11.jūnijā spēkā stājas grozījumi likumā “Par tiesu varu”, ar kuriem paplašināti tiesnešu profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšanas pamati. Ārpuskārtas novērtēšanu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija veiks ne tikai lemjot par tiesneša pārcelšanu vai aizstāšanu, kā arī pamatojoties uz Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu, bet to varēs rosināt arī tiesu priekšsēdētāji, ja konstatēti profesionālās darbības apstākļi, kas saistīti ar būtiskiem trūkumiem darba organizēšanā vai nepietiekamām tiesneša zināšanām, kas ir šķērslis tiesvedības procesa kvalitatīvai norisei.

Rajona (pilsētas) tiesas priekšsēdētājs var rosināt savas tiesas tiesnešu profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšanu, apgabaltiesas priekšsēdētājs – rajona (pilsētas) tiesas tiesnešu un apgabaltiesu tiesnešu, bet Augstākās tiesas priekšsēdētājs – visu instanču tiesu tiesnešu profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšanu. 

Samērojot tiesneša neatkarības principu ar tiesas priekšsēdētāja pilnvarām, likums paredz, ka vispirms Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija lemj par to, vai priekšlikums veikt ārpuskārtas novērtēšanu ir pamatots. Ja saņemto tiesas priekšsēdētāja ierosinājumu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija atzīs par pamatotu, tā veiks tiesneša profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšanu. 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211