Tieslietu padome sēdē pirmdien, 30.martā, divi ar tiesu sistēmas augstāko amatpersonu iecelšanu saistīti jautājumi. Tieslietu padomei jāapstiprina ģenerālprokurora amata kandidātu konkursa nolikums un jāizsaka viedoklis par Augstākās tiesas priekšsēdētāja amata kandidātu.

Ar Prokuratūras likuma un likuma “Par tiesu varu” grozījumiem, kas pieņemti februārī, mainīta ģenerālprokurora atlases kārtība. Tieslietu padomei līdz 1.aprīlim jāapstiprina ģenerālprokurora amata kandidātu atlases konkursa nolikums, kā arī jānosaka kandidātu vērtēšanas kārtība un kritēriji. Priekšlikumu par ģenerālprokurora iecelšanu amatā Tieslietu padomei jāiesniedz Saeimai ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms ģenerālprokurora pilnvaru termiņa beigām.

Tieslietu padome arī uzklausīs Augstākās tiesas priekšsēdētāja amata kandidātu, lai sniegtu atzinumu par to Augstākās tiesas plēnumam.

Tieslietu padomes sēdes darba kārtībā arī jautājums par Tiesneša amata kandidāta atlases, stažēšanās un kvalifikācijas eksāmena kārtošanas kārtības termiņa pagarinājumu.

Sakarā ar Covid-19 izraisīto ārkārtējo situāciju Tieslietu padomes sēde notiks attālināti.

Līdz ar to medijiem nebūs iespēju piedalīties Tieslietu padomes sēdē. Informācija par lēmumiem tiks izsūtīta medijiem, kā arī būs pieejama Augstākās tiesas mājaslapā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211