Otrdien, 10. janvārī notiks Tieslietu padomes sēde, kurā noteiks tiesnešu skaitu rajona (pilsētas) tiesās un to sastāvā ietilpstošajās zemesgrāmatu nodaļās, kā arī apspriedīs vairākus normatīvus un sniegs viedokli par Kriminālprocesa likuma grozījumu projektu.

Saskaņā ar grozījumiem likumā „Par tiesu varu” kopš 1.janvāra zemesgrāmatu nodaļas ir iekļautas rajonu (pilsētu) tiesu sastāvā, tādēļ Tieslietu padomei pēc tieslietu ministra priekšlikuma jānosaka tiesnešu skaits katrā rajona (pilsētas) tiesā un to sastāvā ietilpstošajās zemesgrāmatu nodaļās.

Tieslietu padome turpinās apspriest Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas reglamentu un rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša atlases konkursa nolikumu. Iepriekšējā sēdē 13.decembrī Tieslietu padome vēl neapstiprināja šos normatīvus, lūdzot Tieslietu ministrijai tos precizēt, ņemot vērā Tieslietu padomes priekšlikumus.

Pēc Saeimas Juridiskās komisijas lūguma Tieslietu padome arī apspriedīs Tieslietu ministrijas iesniegtos priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Kriminālprocesa likumā” pirms otrā lasījuma.

Sēdes darba kārtībā paredzēti arī citi jautājumi.

Tieslietu padomes sēde notiks 10.janvārī plkst. 14.00 Augstākajā tiesā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211