Tieslietu padome sēdē, kas notiks pirmdien, 9.martā, plānots izskatīt likumu grozījumu projektus, kas izstrādāti, lai nodrošinātu Satversmes tiesas neatkarību un nostiprinātu Satversmes tiesas tiesneša statusu.

Tieslietu padome arī apspriedīs priekšlikumu grozījumiem Tiesnešu izdienas pensiju likumā, paredzot iespēju tiesnesim, kurš tiesneša amatā nostrādājis 30 gadus, doties izdienas pensijā neatkarīgi no vecuma.

Tieslietu padomes sēdes darba kārtībā arī Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieka iecelšana, kā arī citi jautājumi.

Tieslietu padomes sēde notiks pirmdien, 9.martā, Augstākās tiesas 146.zālē. Sākums plkst.10.00.

Tieslietu padomes sēdes darba kārtības projekts

 

Mediju pārstāvjiem caurlaides jāpiesaka Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļā – telefons 67020396, e-pasts rasma.zvejniece@at.gov.lv

Caurlaides saņemšanai nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu – pasi vai ID karti.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211