Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas elektroniskajās vēlēšanās 13.oktobrī ievēlēti trīs tiesnešu pārstāvji – atkārtoti kolēģijā ievēlētas Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa, Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja Silva Reinholde un Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšniece Ināra Zariņa.  

Savukārt neviens no sešiem rajonu (pilsētu) tiesu kandidātiem neieguva nepieciešamo klātesošo balsu vairākumu, līdz ar to piektdien, 14.oktobrī, būs vēlēšanu būs otrā kārta. Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā jāievēl divi rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši, tādēļ vēlēšanu otrajā kārtā būs trīs kandidāti, kas pirmajā kārtā ieguvuši visvairāk balsu.

Elektronisko vēlēšanu pirmajā kārtā piedalījās 358 tiesneši no 562.

Vēlēšanas tika organizētas, jo septembrī beidzās pilnvaru termiņš pieciem no deviņiem kolēģijas locekļiem. Tiesnešu ētikas komisijas locekļa pilnvaru termiņš ir četri gadi.

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija ir tiesnešu pašpārvaldes institūcija, kura veic tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanu. Kolēģijas sastāvā ir 9 tiesneši – trīs Augstākās tiesas tiesneši (pa vienam no Civillietu, Krimināllietu un Administratīvo lietu departamenta), trīs no apgabaltiesām (pa vienam no civillietu un krimināllietu tiesas kolēģijām un Administratīvās apgabaltiesas), divi no rajonu (pilsētu) tiesām, viens no zemesgrāmatu nodaļas.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211