Par Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieci turpmākajiem pieciem gadiem Tieslietu padome iecēla tiesnesi Ingūnu Pinni.

Ingūna Pinne vienlaikus būs arī Vidzemes apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 2020.gada 9.marta sēdē. Informāciju par visiem skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211