Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments 18.janvārī izskatīja prokurora kasācijas protestu par Alūksnes rajona tiesas spriedumu, ar kuru 15 vjetnamieši atzīti par vainīgiem Krimināllikuma 284.panta otrajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā par to, ka viņi personu grupā tīši nelikumīgi šķērsoja valsts robežu. Augstākā tiesa minēto pirmās instances tiesas spriedumu atcēla un izbeidza kriminālprocesu pret apsūdzētajiem, jo, atbilstoši Kriminālprocesa likuma 377.panta 7.punktā noteiktajam, ir izbeidzams kriminālprocess pret tādu ārvalstnieku vai bezvalstnieku par valsts robežas nelikumīgu šķērsošanu, kurš par šo noziedzīgo nodarījumu piespiedu kārtā izraidīts no Latvijas Republikas. Augstākā tiesa konstatēja, ka pēc lietas izskatīšanas pirmās instances tiesā visi apsūdzētie tikuši izraidīti no valsts. Augstākās tiesas lēmums nav pārsūdzams.

Izskatot lietu pirmajā instancē, Alūksnes rajona tiesa konstatēja, ka 2015.gada jūlijā grupa Vjetnamas Sociālistiskās Republikas pavalstnieku piecpadsmit cilvēku sastāvā vienojās nelikumīgi šķērsot Eiropas Savienības robežu, lai caur Latviju dotos uz Poliju un Vāciju. 2015.gada 1.augustā minētā personu grupa šķērsoja Latvijas Republikas robežu Alūksnes novada Liepnas pagasta Vorožā un nelikumīgi uzturējās Latvijā līdz brīdim, kad tika aizturēti.

Ar Alūksnes rajona tiesas 2015.gada 25.augusta spriedumu apstiprināta starp prokuroru un apsūdzētajiem noslēgtā vienošanās par vainas atzīšanu un sodu. Ar pirmās instances tiesas spriedumu visi apsūdzētie tika atzīti par vainīgiem nelikumīgā robežas šķērsošanā un sodīti ar īslaicīgu brīvības atņemšanu uz diviem mēnešiem, nosakot papildsodu – izraidīšanu no Latvijas Republikas, nosakot ieceļošanas aizliegumu uz trīs gadiem.

Protestu par pirmās instances tiesas spriedumu bija iesniedzis prokurors, kurš lūdza grozīt Alūksnes rajona tiesas 2015.gada 25.augusta spriedumu daļā par soda termiņā ieskaitīto laiku.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv