Senāta Krimināllietu departaments 4.decembrī atstāja negrozītu Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru divi apsūdzētie – Krievijas pilsoņi – tika attaisnoti krimināllietā par  iekļūšanu Nacionālo bruņoto spēku objektā Ādažu militārajā bāzē un trešais apsūdzētais attaisnots apsūdzībā par huligānisma atbalstīšanu. Senāts lēmumā atzīst, ka apelācijas  instances tiesa pamatoti apsūdzēto darbībās nav konstatējusi Krimināllikuma 231.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāvu.

Senāts lēmumā norāda uz apsūdzībā minēto, ka apsūdzētie Krievijas pilsoņi, vēloties ar savām darbībām traucēt militārajā bāzē notikušās aktivitātes, starptautiskās militārās mācības „ Sabre Strike 2015”, pieslēja trepes un pārkāpa pāri žogam, iekļūstot Ādažu militārās bāzes teritorijā, kur pēc tam tika aizturēti. Apsūdzībā nav izklāstīts, ar kādām objektīvām darbībām izpaudās rupja sabiedriskās kārtības traucēšana, kas radīja apsūdzībā norādītās sekas, proti, ka apsūdzēto noziedzīgo darbību rezultātā bija jāmaina starptautisku militāro mācību „Sabre Strike 2015” plānus, tika aizkavēta un traucēta NATO amatpersonas un Latvijas vēstnieka NATO vizīte Ādažu militārajā bāzē.

Senāta lēmums nav pārsūdzams.

Ar Rīgas rajona tiesas spriedumu divi apsūdzētie tika atzīti par vainīgiem Krimināllikuma 231.panta otrajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā, proti, par to, ka viņi personu grupā izdarīja rupju sabiedriskā miera traucēšanu, kas izpaudās acīmredzamā necieņā pret sabiedrību, ignorējot vispārpieņemtās uzvedības normas, traucējot iestāžu un organizāciju darbu (huligānisms). Par minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu katram apsūdzētajam sods tika noteikts brīvības atņemšana uz 3 mēnešiem 27 dienām, saskaņā ar Krimināllikuma 43.pantu noteikts abus apsūdzētos izraidīt no Latvijas Republikas, nosakot viņiem ieceļošanas aizliegumu uz 3 gadiem. Ar pirmās instances tiesas spriedumu trešais apsūdzētais atzīts par nevainīgu un attaisnots par Krimināllikuma 20.panta ceturtajā daļā un 231.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma, proti, huligānisma atbalstīšanu.

Rīgas apgabaltiesa, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā, pirmās instances tiesas spriedumu atcēla pilnībā. Visi apsūdzētie tika atzīti par nevainīgiem un attaisnoti apsūdzībās pēc Krimināllikuma 231.panta otrās daļas.

Augstākā tiesa lietu izskatīja sakarā ar kasācijas protestu, kuru iesniedza Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūras prokurors. (Lieta SKK-527/2018; 11840002215).

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv