• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

VALIULLINA un citi pret Latviju. Nr.56928/19 - Spriedums (kopsavilkums), 14.09.2023.
1.protokols 2.pants - Tiesības uz izglītību / 14.pants + 1.protokola 2.pants / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi

Lejupielādēt

VALSAMIS pret Grieķiju (Valsamis v.Greece). Nr.21787/93 – Spriedums, 18.12.1996.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 9.pants - Domu, pārliecības un ticības brīvība / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu / 1.protokols 2.pants - Tiesības uz izglītību

Lejupielādēt

VASIĻEVSKA pret Latviju. Nr.24991/02 – Lēmums (kopsavilkums), 01.10.2013.
6.pants - Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu / 1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība

Lejupielādēt

VASIĻEVSKIS pret Latviju. Nr. 73485/01 – Lēmums, 10.01.2012.
14.pants - Diskriminācijas aizliegums / 1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība

Lejupielādēt

VASIĻEVSKIS pret Latviju. Nr.73485/01 – Lēmums (kopsavilkums), 08.02.2012.
14.pants + 1.protokola 1.pants / 1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība

Lejupielādēt

VECBAŠTIKA un citi pret Latviju. Nr.52499/11 - Lēmums (kopsavilkums), 12.12.2019.
6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība

Lejupielādēt

VEĻEVS pret Bulgāriju (Velyo Velev v. Bulgaria). Nr.16032/07 – Spriedums, 27.05.2014.
1.protokols 2.pants - Tiesības uz izglītību

Lejupielādēt

VISTIŅŠ un PEREPJOLKINS pret Latviju. Nr. 71243/01 – Spriedums (kopsavilkums), 25.10.2012.
14.pants - Diskriminācijas aizliegums / 1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība

Lejupielādēt

VISTIŅŠ un PEREPJOLKINS pret Latviju. Nr.71243/01 – Spriedums (kopsavilkums), 08.03.2011.
14.pants + 1.protokola 1.pants / 1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība

Lejupielādēt

VISTIŅŠ un PEREPJOLKINS pret Latviju. Nr. 71243/01 – Spriedums, 25.10.2012.
14.pants - Diskriminācijas aizliegums / 1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība

Lejupielādēt