• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

DMITRIJEVS pret Latviju. Nr. 37467/04 – Spriedums (kopsavilkums), 02.10.2012.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu

Lejupielādēt

DMITRIJEVS pret Latviju. Nr. 37467/04 – Spriedums, 02.10.2012.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu

Lejupielādēt

DMITRIJEVS pret Latviju. Nr.49037/09 – Spriedums (kopsavilkums), 16.12.2014.
13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu

Lejupielādēt

DMITRIJEVS pret Latviju. Nr.49037/09 - Spriedums, 16.12.2014.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu

Lejupielādēt

DORDEVIČ pret Horvātiju. Nr.41526/10 - Spriedums, 24.07.2012.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu

Lejupielādēt

DREIBLATS pret Latviju. Nr.8283/07 – Lēmums (kopsavilkums), 04.06.2013.
6.pants - Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu / 10.pants - Vārda brīvība

Lejupielādēt

DUMPE pret Latviju. Nr.71506/13 - Lēmums (kopsavilkums), 15.11.2018.
2.pants - Tiesības uz dzīvību

Lejupielādēt

DUPATE pret Latviju. Nr.18068/11 - Spriedums (kopsavilkums), 19.11.2020.
8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi

Lejupielādēt

DŽAMILS pret Franciju (Jamil v.France). Nr.15917/89 – Spriedums, 08.06.1995.
7.pants - Nepieļaujamība sodīt bez tiesas

Lejupielādēt

DŽERIŅŠ pret Latviju. Nr.48681/99 – Lēmums, 28.02.2002.
6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā

Lejupielādēt