Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā no 29.septembra tiesneša pienākumus uz tiesneša vakances laiku pilda Administratīvās apgabaltiesas tiesnese Dzintra Amerika.

Augstākā tiesa izsludināja konkursu uz Augstākās tiesas tiesneša aizstāšanu, jo Administratīvo lietu departamenta tiesnese Dace Mita atrodas ilgstošā pagaidu prombūtnē. Konkursā tika saņemti četri pieteikumi, kurus novērtējot, Administratīvo lietu departamenta tiesnešu sapulce nolēma aicināt uz pagaidu prombūtnē esošā tiesneša vakanci Dzintru Ameriku.

Dzintra Amerika Latvijas Universitātē ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu un par tiesnesi strādā desmit gadus. Kopš 2010.gada ir Administratīvās apgabaltiesas tiesnese, pirms tam – Administratīvās rajona tiesas tiesnese.

Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 79.pantu Augstākās tiesas tiesneša vakances laikā Tieslietu padome pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja priekšlikuma un Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas pozitīva atzinuma saņemšanas var uz laiku – ne ilgāku par diviem gadiem – uzdot aizstāt šo tiesnesi apgabaltiesas tiesnesim.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211