Šodien 33 jaunuzņemti zvērināti advokāti nodeva svinīgo zvērestu Augstākās tiesas (AT) priekšsēdētājam Andrim Guļānam.

Zvērināti advokāti – Sarmīte Bilēviča, Sandra Grebe, Ilze Gredzena, Gunita Kazaka, Aija Kokale, Guntars Koris, Gunārs Kusiņš, Inga Lauce, Vineta Liepiņa, Vladimirs Lobanovs, Zane Paulovska, Fēlikss Polis, Sanita Slišāne, Ainārs Stārķis, Anete Bergmane, Rolands Bortaščenoks, Ieva Cīrule, Dace Garkāja, Ieva Godiņa, Ilga Gudrenika, - Kreba, Līga Hartmane, Sandra Kalnāja, Evija Kamša, Gunta Kuzmane, Ilze Lejiņa, Andrejs Lielkalns, Mārcis Miķelsons, Ieva Riekstiņa, Ieva Sakoviča, Iveta Strautiņa, Uldis Šneibaks, Dagnis Zacmanis un Ilze Znotiņa zvērēja – būt uzticīgiem Latvijai, godprātīgi un pēc pārliecības pildīt valsts likumus, izturēties ar cieņu pret tiesām un valsts varu, savā advokāta darbā nerakstīt un nerunāt neko tādu, kas varētu kaitēt valstij, sabiedrībai, ģimenei un tikumībai, godīgi pildīt zvērināta advokāta pienākumus, sargāt savu pilnvardevēju vai personu intereses, kuru lietas tiek vestas, apzinoties, ka par savu darbību advokātam jāatbild likuma priekšā.

AT priekšsēdētājs A. Guļāns savā uzrunā pēc zvēresta pieņemšanas zvērinātiem advokātiem vēlēja pēc savas labākās sirdsapziņas un saskaņā ar likumu pildīt amata pienākumus.

 

Autors: Baiba Kataja, Augstākās tiesas priekšsēdētāja palīdze - sabiedrisko attiecību konsultante, tālrunis: 7020395

E-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv