Otrdien, 11.oktobrī, mācību vizītē Augstākajā tiesā viesojās Turku pilsētas Abo Akadēmijas (Åbo Akademi University) Somijā Juridiskās fakultātes studentu asociācijas biedri, lai iepazītos ar Latvijas tiesu sistēmu, Augstākās tiesas darbu un tās funkcijām. Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas zinātniski analītiskais padomnieks Reinis Markvarts pastāstīja viesiem par Augstākās tiesas kompetenci un Latvijas tiesu sistēmu kopumā. Nodaļas vadītāja Anita Zikmane iepazīstināja studentus ar pēdējā laikā Eiropas Savienības Tiesā izskatītām lietām pēc Augstākas tiesas uzdotiem prejudiciāliem jautājumiem. Studenti interesējās, kādai izglītībai un prasmēm jābūt, lai Latvijā kļūtu par tiesnesi. Tāpat viesiem interesēja cik noderīgas ir studijas vai praktizēšanās starptautiskās augstskolās.

Vizītes noslēgumā viesi apskatīja Tiesu pili, tiesas zāli un Augstākās tiesas muzeju.

Studenti savu vizīti Latvijā plānoja jau no vasaras un trīs dienās, kurās viņi iepazīst Latviju un tās tiesu sistēmu, apmeklēs arī Rīgas Juridisko augstskolu un Somijas vēstniecību.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv