Augstākās tiesas priekšsēdētājs vairāku tiesu priekšsēdētājiem nosūtījis aicinājumu likumā noteiktajā ietvarā nodrošināt termiņu pārvaldību tiesā un informēt Tieslietu padomi par ilgās izskatīšanas cēloņiem krimināllietās, kurās tiesvedība pirmajā instancē notiek piecus gadus vai ilgāk.

Jautājumu par krimināllietām, kurās tiesvedība notiek ilgstoši, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs aktualizēja februāra sākumā, tiekoties ar apgabaltiesu un rajona (pilsētu) tiesu priekšsēdētājiem un pārrunājot Kriminālprocesa likumā noteiktā amatpersonu lietu prioritātes principa ievērošanu.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs no ģenerālprokurora bija saņēmis sarakstu ar ieilgušām lietām, kuru izskatīšanai, prokuratūras ieskatā, būtu dodama prioritāte. Pārbaudot norādītās lietas, tika konstatēts, ka daudzas no tām nav amatpersonu lietas, kuru izskatīšanai likums paredz prioritāti. Vienlaikus tika konstatēts, ka vairākās lietās pirmšķietami nav saskatāmi objektīvi iemesli ilgajām tiesvedībām. Sarakstu ar šīm lietām Augstākās tiesas priekšsēdētājs nosūtījis attiecīgo tiesu priekšsēdētājiem, kuriem saskaņā ar likumu “Par tiesu varu” ir jāpārrauga tiesvedības termiņi.

Runa ir par divām lietām Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā, deviņām lietām Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā, vienu lietu Daugavpils tiesā un vienu lietu Rīgas apgabaltiesā. Tikai viena no šīm lietām ir atbildīgās amatpersonas lieta, kurai likums piešķir prioritāti, taču tiesvedība tajā ir apturēta, jo apsūdzētais atrodas meklēšanā.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211