Tiesiskums nevar pastāvēt hipotētiski, likumu darbībai jābūt redzamai – Satversmes tiesas konstitucionālo ideju domnīcā 11.decembrī sacīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs. Viņaprāt kritiskākais jautājums Latvijā tiesiskuma stiprināšanā ir likuma varas problēmas. Sabiedrībā zūd ticība likumam, jo nestrādā soda neizbēgamības princips.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs uzskata – daļa problēmas ir līdzšinējā izpratnē, ka “īstie” noziegumi ir tie, kas vērsti pret konkrētu personu, bet ekonomiskie un koruptīvie noziegumi ir nenozīmīgāki, jo tajos nav konkrēta cietušā. Grūti citādi izskaidrot, kāpēc saimnieciskajos un koruptīvajos noziegumos sodi mēdz būt tik maigi. Ir jālauž šī paradigma, ir jāsaprot, ka šajos noziegumos cietušais ir visa sabiedrība kopumā.

“Likuma darbībai ir jābūt redzamai. Lai ir redzams, ka tas darbojas. Lai neviens nevar izbēgt no soda,” sacīja priekšsēdētājs, atgādinot, ka nozīme ir nevis soda bardzībai, bet gan soda neizbēgamībai. Ja tas darbojas, sabiedrība respektē likumu.

Runājot par Satversmes tiesas spriedumu izpildi, Augstākās tiesas priekšsēdētājs norādīja, ka tiesām, salīdzinot ar Ministru kabinetu un Saeimu, ir vienkāršāk, jo tiesa nepiedalās politikā. Tiesām jārespektē, ka Satversmes tiesas sniegtais likuma interpretējums ir saistošs, un tiesas to dara. Protams, ir arī diskutabli jautājumi, un par tiem notiek tiesnešu diskusijas, tādā veidā attīstot arī Satversmes tiesas spriedumu piemērošanas kvalitāti.

Kā pozitīvu praksi priekšsēdētājs minēja Augstākās tiesas un Satversmes tiesas tiesnešu tikšanās, kas palīdz institūciju sadarbībā un sekmē savstarpējo izpratni. “Un tas nav vienvirziena ceļš. Arī Satversmes tiesai jāredz, kas notiek apkārt,” sacīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs, īpaši norādot uz sociājiem un juridiskajiem procesiem: “Jo saprotamāki un realitātei pietuvinātāki būs spriedumi, jo vieglāk būs tos izpildīt.”

Augstākās tiesas priekšsēdētājs, ilustrējot Satversmes tiesas spriedumu izpildes problēmas, pievērsās arī Satversmes tiesas spriedumiem tiesnešu atlīdzības jautājumā, norādot uz šaubām, vai šie spriedumi ir kvalitatīvi un adekvāti izpildīti. Viedokli, ka tie varētu nebūt līdz galam izpildīti, valdībai un Valsts kancelejai sniegusi gan Augstākā tiesa, gan Tieslietu padome. Ir izveidots jauns likumprojekts par valsts amatpersonu atalgojuma sistēmu, bet tajā nav skaidri noformulēts tiesneša atlīdzības veidošanas mehānisms. Līdz ar to šobrīd ir neiespējami pateikt, vai ir ņemti vērā tie kritēriji, kurus tiesnešu atlīdzībai ir noteikusi Satversmes tiesa.

Konstitucionālo ideju domnīcā “Kā stiprināt tiesiskumu, lai cilvēks justos droši? Satversmes tiesas nolēmumu izpildes efektivitātes celšana” piedalījās Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova, Valsts prezidents Egils Levits, Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns, Eiropas Savienības Tiesas tiesnese, bijusī Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele, bijušais Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris, kā arī esošie Satversmes tiesas tiesneši.

Augstākās tiesas priekšsēdētāja Aigara Strupiša komentāra pilns teksts: skatīt šeit

Domnīcas video: skatīt šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211