27.jūnijā Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija deva pozitīvu profesionālās darbības novērtējumu divdesmit Augstākās tiesas tiesnešiem, tostarp Augstākās tiesas priekšsēdētājam. Līdz ar to praktiski pabeigta Augstākās tiesas tiesnešu profesionālās darbības pirmreizējā novērtēšana, jo pārējie tiesneši pozitīvu novērtējumu jau bija saņēmuši iepriekšējās Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sēdēs.

“Šis process un tiesnešu novērtējums ir apliecinājums tam, ka Augstākās tiesas tiesneši, neskatoties uz lielo darba pieredzi un kompetenci, arvien domā par profesionālo pilnveidošanos un attīstību,” gandarīts par tiesnešu profesionālās darbības pozitīvo novērtējumu ir Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.

Veicot novērtējumu, tika ņemts vērā tiesneša darbības pēdējais piecu gadu periods.

Novērtējot Augstākās tiesas tiesnešu profesionālo darbību, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija ņēma vērā tiesneša profesionālās darbības pašvērtējumu, kā arī attiecīgā Augstākās tiesas departamenta vai tiesu palātas priekšsēdētāja sniegtās atsauksmes par tiesnešu darbu, kā arī citu saņemto informāciju par tiesneša darbu. Būtiska nozīme piešķirta tiesneša aktivitātei attiecībā uz kvalifikācijas pilnveidi.

Saskaņā ar grozījumiem likumā“Par tiesu varu”, sākot ar 2013.gada 1.janvāri ir uzsākta visu tiesnešu profesionālās darbības novērtēšana ar mērķi veicināt tiesneša nepārtrauktu profesionālo izaugsmi visas tiesneša karjeras laikā, tādējādi uzlabojot tiesneša un tiesas darba kvalitāti kopumā. Tiesneša profesionālās darbības kārtējo novērtēšanu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija veic reizi piecos gados pēc tiesneša apstiprināšanas amatā bez pilnvaru termiņa ierobežojuma. Tiesnešu profesionālās darbības kārtējo novērtēšanu pirmo reizi kolēģijai jāveic no 2013.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 1.janvārim.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211