Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs un priekšsēdētāja vietnieki - Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pāvels Gruziņš un Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars - pēc Polijas Augstākās tiesas priekšsēdētāja Leha Gardocka uzaicinājuma devušies pieredzes apmaiņas braucienā uz Polijas Augstāko tiesu.

Delegācijai paredzētas vairākas tikšanās Polijas Augstākajā tiesā, kā arī Valsts Tiesas padomē, Konstitūcijas Tribunālā, Augstākajā Administratīvajā tiesā un Krakovas apgabaltiesā.

Notiks arī tikšanās Latvijas Republikas vēstniecībā ar Latvijas Republikas Ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Polijas Republikā Albertu Sarkani un konsulu Andreju Līvmani.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211