Lai nodrošinātu Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas darbu līdz tās likvidācijai 2016.gada 31.decembrī, Tieslietu padome atbalstīja Augstākās tiesas lūgumu uzdot Zemgales apgabaltiesas tiesnesei Mariannai Terjuhanai pildīt Civillietu tiesu palātas tiesneša pienākumus tiesneša vakances laikā.

Civillietu tiesu palātas tiesneša pienākumus tiesnese sāk pildīt 31.augustā.

Marianna Terjuhana par tiesnesi strādā kopš 1999.gada. Bijusi rajona tiesas tiesnese, no 2003.gada – apgabaltiesas tiesnese Rīgas apgabaltiesā, bet kopš 2010.gada – Zemgales apgabaltiesā.

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātā tiesneša vakance izveidojās kopš 16.jūnija, kad sakarā ar likumā noteiktā tiesneša amata pildīšanas maksimālā vecuma sasniegšanu tiesneša pilnvaras beidzās Raimondam Grāvelsiņam.   

Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 79.pantu Augstākās tiesas tiesneša vakances laikā Tieslietu padome pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja priekšlikuma un Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas pozitīva atzinuma saņemšanas var uz laiku – ne ilgāku par diviem gadiem – uzdot aizstāt šo tiesnesi Augstākās tiesas Goda tiesnesim vai apgabaltiesas tiesnesim.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211