Augstākā tiesa izdevusi 2019.gadā kasācijas kārtībā izskatītajās lietās pieņemto nozīmīgāko nolēmumu apkopojumu. Tā ir jau divdesmit ceturtā Augstākās tiesas nolēmumu gadagrāmata.

2019.gadā kasācijas kārtībā izskatītas 2942 lietas. Nolēmumu krājumā izvēlēti juridiski interesantākie katra departamenta nolēmumi. Šoreiz Administratīvo lietu departamentam tie ir 28, Civillietu un Krimināllietu departamentam – katram 25 nolēmumi.

Augstākās tiesas departamentu nolēmumi sakārtoti atsevišķās krājuma daļās ar katrai savu lappušu numerāciju. Katras daļas sākumā izvērsts satura rādītājs un anotācija latviešu un angļu valodā, kurā atrodams skaidrojums par to, kāpēc publicēšanai krājumā izvēlēti tieši šie nolēmumi.

Krājumā publicētie nolēmumi ir sistematizēti, tiem pievienotas judikatūras tēzes. Lai vieglāk orientētos krājumā, meklējot interesējošo nolēmumu vai konkrēto judikatūras atziņu, katrai daļai atsevišķi pēc dažādiem kritērijiem izveidoti vairāki rādītāji.

Izdevuma ievadvārdos bijušais Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs norāda uz nolēmumu argumentācijā izteiktajām atziņām: “Senāta nolēmumu argumentācija ir izvērsta, jo tā lietas dalībniekam nodrošina iepazīšanos ar tiesas izvērtējuma apsvērumiem, vienlaikus arī noder sabiedrībai tiesas izmantotās juridiskās metodes izzināšanai. Nolēmumu argumentācijā izteiktās atziņas atspoguļo gan aktuālās tiesību normu piemērošanas problēmas, gan iezīmē juridiskās domas attīstību.”

Senāta nolēmumu krājuma veidošanā piedalījušies departamentu priekšsēdētāji Veronika Krūmiņa, Aigars Strupišs un Pēteris Dzalbe, departamentu padomnieki Reinis Odiņš un Nora Magone un Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas konsultants Kaspars Kukmilks, kā arī Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane un juridisko tekstu redaktore Liena Henke.

Grāmata “Latvijas Republikas Senāta spriedumi un lēmumi 2019” tiks nosūtīta Nacionālajai bibliotēkai, visām Latvijas tiesām un augstskolām, kurās tiek sagatavoti juristi. Nolēmumu krājums nebūs iegādājams juridiskās literatūras tirdzniecības vietās.

Elektroniski grāmata pieejama Augstākās tiesas mājaslapā Tiesu prakses sadaļā: Skatīt šeit

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv