Konstitucionālās tiesībpolitikas seminārā, kas notika aizvadītajā nedēļā, diskutēts par pienācīgu likumdošanu un moderno tehnoloģiju ietekmi juristu darbā. Kā eksperti diskusijās piedalījās arī Augstākās tiesas departamentu priekšsēdētāji Aigars Strupišs un Veronika Krūmiņa.

Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa piedalījās diskusijā par pienācīgu jeb labu likumdošanu. Domapmaiņā diskutēja pārstāvji no visiem valsts varas atzariem.

Savukārt Civillietu departamenta priekšsēdētājs Aigars Strupišs piedalījās diskusijās par informācijas tehnoloģijām jurista darbā un par mākslīgo intelektu un tiesību nākotni. Aigars Strupišs pauda viedokli arī diskusijā par vienotu valsts eksāmenu juristiem.

Veronika Krūmiņa bija arī lektore vasaras skolā, kur šīgada tēma bija par juridisko tehniku un juridisko valodu. Veronika Krūmiņa kopā ar valodas pasniedzēju Inesi Muhku referēja par juridiskās rakstu valodas aktualitātēm. Vasaras skola risinājās dienu pirms tiesībpolitikas semināra.

Konstitucionālās tiesībpolitikas seminārus organizē biedrība “Publisko tiesību institūts”, uz juridisko domu veidošanu pulcējot juristus no visiem valsts varas atzariem, mācību iestādēm un nevalstiskā sektora. Šogad notika jau sešpadsmitais šāds seminārs.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211