“Demokrātiska valsts nevar pastāvēt bez kvalitatīvas tiesu varas. To nodrošināt ir mūsu kopīgs pienākums, neatkarīgi no tā, kādā amatā strādājam,” uzrunājot Augstākās tiesas kolektīvu Valsts svētku svinīgajā pasākumā 17.novembrī, sacīja tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs.

Priekšsēdētājs uzsvēra, ka tiesu varai skaidri jādefinē, ka tā grib un spēj būt līdzvērtīga ar citiem valsts varas atzariem. Tiesu varai jābūt neatkarīgai, stiprai un objektīvai, tās pozīcijai – vienotai, skaidrai un stingrai. “Jāatmet pesimistiskā žēlošanās, ka mums apkārt ir ienaidnieki un mūs neviens nesaprot. Pašiem jābūt atvērtiem un jāpierāda, ka varam savu darbu izdarīt augstākajā kvalitātē. No tā iegūsim ne tikai mēs, bet iegūs valsts un sabiedrība,” norādīja Aigars Strupišs.

Priekšsēdētājs pateicās kolektīvam par darbu šīgada sarežģītajos apstākļos. Senāts spējis tiem pielāgoties. Strādājot daļēji attālināti un elastīgā laika grafikā, nav zaudēta kvalitāte un efektivitāte, lietas tiek skatītas optimālā tempā. Sekmējot profesionālu attīstību, izstrādāta jauna darbinieku novērtēšanas kārtība un jauna senatoru amata kandidātu atlases kārtība.

Sveicot valsts svētkos, priekšsēdētājs vēlēja jaunus izaicinājumus, kas nodrošina attīstību, un katram ar savu ikdienas darbu stiprināt Latvijas valsti.

Kolektīvu svētkos uzrunāja arī struktūrvienību vadītāji, uzsverot ikviena darba nozīmīgumu un vienotības nozīmi kolektīva darbā.  

Tradicionālais svētku pasākums šogad notika daļēji attālināti, atbilstoši šībrīža epidemioloģiskajiem ierobežojumiem. Senatori un darbinieki to skatīja tiešraidē.

 

Valsts svētkos piešķirti Augstākās tiesas Atzinības raksti – senatoriem Valerijam Maksimovam un Dacei Mitai, zinātniski analītiskajiem padomniekiem Norai Zvejniecei, Reinim Odiņam un Santai Savinai, starptautiskās sadarbības speciālistei Ivetai Jaudzemai un IT speciālistam Austrim Livdānam.

Piešķirtas arī Augstākās tiesas Izdienas nozīmes par 10, 15, 20 un 25 Augstākajā tiesā nostrādātajiem gadiem. Šogad tās saņem 11 tiesneši un 12 darbinieki. 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211