Lai sagatavotu Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) otro izpētes ziņojumu, kurā iekļauti ar tieslietu jomu saistīti jautājumi, 20.janvārī Augstāko tiesu apmeklēja organizācijas ekspertes Tatjana Teplova (Tatyana Teplova) un Kloē Leljevra (Chloe Lelievre).

Vispirms ekspertes iztaujāja Tiesnešu ētikas komisijas locekles Augstākās tiesas tiesnesi Daci Mitu un Administratīvās apgabaltiesas tiesnesi Anitu Kovaļevsku.

Tālāk ekspertēm interesēja jautājumi, kas saistīti ar Tieslietu padomi un Augstāko tiesu, un uz jautājumiem atbildēja Tieslietu padomes priekšsēdētāja vietniece, Augstākās tiesas tiesnese Ināra Garda un Augstākās tiesas Administrācijas vadītāja Sandra Lapiņa.

Ekspertu jautājumi bija par Tieslietu padomes lomu tiesu sistēmas attīstības un tiesnešu karjeras jautājumos, tiesu, tai skaitā Augstākās tiesas, budžeta veidošanu, Tieslietu padomes sadarbību ar likumdevēju un izpildvaru, tiesu pieejamību cittautiešiem, tiesnešu apmācību u.c.

Latvijas iestāšanās OECD jau ilgu laiku bijusi Latvijas nozīmīgākā ekonomiskā un ārpolitikas prioritāte. 2013.gadā OECD sāka iestāšanās sarunas ar Latviju, un to ietvaros notiek vairākas ekspertu izpētes vizītes, lai būtu iespējams novērtēt kandidātvalsts pozīciju.

OECD ir 1961.gadā dibināta starpvalstu organizācija, kuras sastāvā ir 34 attīstītākās pasaules valstis, tostarp 21 Eiropas Savienības dalībvalsts. OECD aktīvi sadarbojas ar apmēram 70 pasaules valstīm, kam ir dažādi tautsaimniecības attīstības līmeņi, kā arī nevalstiskajām organizācijām, privāto sektoru un akadēmiskajām institūcijām, lai sekmētu ekonomisko vienlīdzību un atklāta brīvā tirgus principu izplatīšanu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211