Ar Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta senatoru 3. jūlija kopsapulces lēmumu par departamenta senatori iecelta Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas tiesnese Anita Nusberga.

Anita Nusberga par tiesnesi strādā kopš 1980. gada. Līdz 1990. gadam bija Rīgas pilsētas tagadējās Kurzemes rajona tiesas tiesnese, kopš 1990. gada Augstākās tiesas tiesnese Krimināllietu tiesu palātā.

1998. gadā tiesnesei piešķirta pirmā kvalifikācijas klase.

Senatora vieta Senāta Krimināllietu departamentā bija vakanta, jo 30. jūnijā pensijā devās senatore Valda Eilande.
 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211