Augstākās tiesas plēnumā 20.aprīlī tiesneši par Augstākās tiesas priekšsēdētāja amata kandidātu izvirzīja Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētāju Aigaru Strupišu.

Par Aigara Strupiša kandidatūru nobalsoja 25 no 30 tiesnešiem, kas piedalījās balsojumā.

Tālāk par Augstākās tiesas plēnuma izvirzīto kandidātu jābalso Saeimai.

Aigars Strupišs savu redzējumu par Senāta un tiesu sistēmas stāvokli un attīstību jau izklāstījis Tieslietu padomei, un tas iepriekš bija izsūtīts visiem Augstākās tiesas tiesnešiem. Plēnumā Augstākās tiesas priekšsēdētāja amata kandidāts uzsvēra, ka viņa darba prioritāte būs Augstākās tiesas kā kasācijas instances stiprināšana, pilnveidojot un efektivizējot departamentu darbu un sadarbību, attīstot judikatūru, pilnveidojot sadarbību ar zemāku instanču tiesām. Savukārt kā tiesu sistēmas prioritātes Augstākās tiesas priekšsēdētāja amata kandidāts redz dialoga ar izpildvaru un likumdevēju pilnveidošanu, Tieslietu padomes lomas stiprināšanu, jaunu tiesnešu atlases procesu, kvalitatīvu  sadarbību ar Tiesnešu mācību centru, kā arī tiesu lietu termiņu problēmas izpēti un risinājumu. “Esmu darītājs. Ja man ir mērķis – uz to eju. Ja man ir koncepcija – to realizēju,” sacīja Aigars Strupišs.

Atbildot uz varbūtējām šaubām par Aigara Strupiša īso tiesneša amata pieredzi, Civillietu departamenta senatore Edīte Vernuša norādīja, ka sešos gados Senātā viņš ir pietiekami dziļi izpratis tiesu sistēmu, turklāt tieši pozitīvs pienesums ir viņa zinātniskā darba pieredze un metodiskā domāšana. Savukārt Administratīvo lietu departamenta senatore Jautrīte Briede, atbildot uz tieslietu ministra publiski paustajām bažām, ka ir tikai viens kandidāts, norādīja, ka Administratīvo lietu departamentā ir apspriestas vairākas iespējamās kandidatūras, un Aigaru Strupišu departaments redz kā labāko kandidātu. Mākslīga konkurence konkurences pēc nav vajadzīga – sacīja senatore.

Aigars Strupišs ir Augstākās tiesas tiesnesis no 2014.gada, Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs kopš 2018.gada. Bijis Disciplinārtiesas priekšsēdētājs, šobrīd Tieslietu padomes loceklis.

2020.gada 15.jūnijā beidzas Ivara Bičkoviča pilnvaras Augstākās tiesas priekšsēdētāja amatā. Saskaņā ar likumu “Par tiesu varu” šajā amatā var būt ne vairāk kā divus termiņus pēc kārtas. Ivars Bičkovičs par Augstākās tiesas priekšsēdētāju apstiprināts 2008.gadā un atkārtoti 2015.gadā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211