Svinīgā pasākumā, ko Tieslietu ministrija organizēja Valsts svētku nedēļas priekšvakarā 7.novembrī, augstāko profesionālo apbalvojumu – Tieslietu sistēmas Goda zīmi – saņēma 21 tieslietu sistēmas darbinieks, tostarp Augstākās tiesas tiesneses Aija Branta un Anda Vītola.

Par nozīmīgu ieguldījumu demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā Krimināllietu tiesu palātas tiesnesei Aijai Brantai piešķirta II pakāpes Goda zīme, bet Civillietu departamenta tiesnese Anda Vītola saņēma III pakāpes Goda zīmi.

Apbalvotos sveica Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs un ģenerālprokurors Ēiks Kalnmeiers.

Goda zīme ir īpašs apbalvojums, ko pirms sešiem gadiem kopīgi izveidoja Latvijas tiesu sistēma, apliecinot juristu profesijas nozīmīgumu un apzinoties profesionālās kopības sajūtas nepieciešamību. Tieslietu sistēmas apbalvojuma mērķis ir izcelt īpašus sasniegumus un ieguldījumu Latvijas Republikas tieslietu sistēmas attīstībā un tiesiskuma stiprināšanā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211