28.februārī Augstākajā tiesā viesojās Rīgas Celtniecības koledžas audzēkņi. Trīs kursu grupa klātienē varēja iepazīties ar tiesu sistēmu un Augstākās tiesas kompetenci, uzzināt par dažādajiem procesu veidiem, pārsūdzības iespējām un tiesneša darba ikdienu.

Īpaši interesanta un saistoša jauniešiem bija tikšanās ar Senāta Administratīvo lietu departamenta zinātniski analītisko padomnieci Santu Savinu, kura veikusi pētījumu par tiesu praksi būvniecības lietās. Santa pastāstīja par Senātā risinātiem būtiskiem tiesību jautājumiem saistībā ar būvniecības atļauju izsniegšanu vai patvaļīgi veiktu būvniecību un to juridiskajām sekām.

Profesionāla interese jauniešiem bija arī izstaigāt vēsturisko tiesu pili, iepazīstot tās būvniecību pirms vairāk kā 80 gadiem. Ekskursija noslēdzās ar Augstākās tiesas muzeja apmeklējumu.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv