Tieslietu padome rakstveida procesā 19.jūnijā pieņēma lēmumus par tiesu priekšsēdētāju vietnieku iecelšanu divās tiesās. Par Daugavpils tiesas priekšsēdētāja vietnieku uz pieciem gadiem iecelts tiesnesis Ģirts Aizsils, savukārt par Vidzemes rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieci zemesgrāmatu jautājumos – tiesnese Inese Kiršteine.

Konkursā uz Vidzemes rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieka amatu bija pieteikušies divi kandidāti, bet konkursā uz Daugavpils tiesas priekšsēdētāja vietnieka amatu – viens kandidāts.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211