Aizvadītajā nedēļā, 22.–23.februārī, Eiropas tieslietu padomju asociācijas (ENCJ) projekta “Tiesu neatkarība, atbildīgums un kvalitāte” darba grupas ietvaros Rīgā notika dialoga grupas tikšanās, kurā piedalījās Tieslietu padomju pārstāvji no Nīderlandes, Norvēģijas, Ungārijas un Īrijas.

Dialoga grupas dalībnieki analizēja iepriekš ENCJ veikto aptauju rezultātus, kā arī iezīmēja tieslietu aktualitātes dalībvalstīs. Visvairāk dalībnieku interesi piesaistīja jaunievēlētie Ungārijas Tieslietu padomes pārstāvji, kas informēja par uzlabojumiem un gaidāmajām pakāpeniskajām reformām savas valsts tieslietu sistēmā.

ENCJ pārstāvji izmantoja iespēju īsi apmeklēt Augstākās tiesas plēnumu, lai rastu priekšstatu par Augstākās tiesas darbu klātienē, kā arī Augstākās tiesas muzeju, par kuru izteica visaugstāko novērtējumu.

ENCJ dalībnieku vizīti Rīgā koordinēja Tieslietu padomes sekretariāts.

 

Informāciju sagatavoja

Dace Šulmane, Tieslietu padomes sekretariāta padomniece

Tālrunis 67020352, dace.sulmane@at.gov.lv