Tieslietu padome kā pieaicinātā persona Satversmes tiesas ierosinātajā lietā „Par Tiesnešu disciplinārās atbildības likuma 11.panta pirmās daļas atbilstību Satversmes 100.pantam” apsprieda savu pozīciju šajā jautājumā un atzina, ka Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā noteiktais ierobežojums publiskot lēmumu par tiesnešu disciplinārlietu ierosināšanu un disciplinārlietu materiālus ir samērīgs un atbilstošs leģitīmā mērķa sasniegšanai.

Tiesnešu disciplinārās atbildības likuma apstrīdētajā normā noteikts, ka lēmums par disciplinārlietas ierosināšanu un disciplinārlietas materiāli līdz brīdim, kad stājas spēkā Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmums disciplinārlietā, ir pieejami tikai personām, kurām šādas tiesības noteiktas šajā likumā.

Tieslietu padome, izvērtējot noteiktā ierobežojuma leģitīmo mērķi un samērīgumu, ņēma vērā disciplinārlietas ierosināšanas kārtību un ierosinātāju skaitu, iespēju, ka disciplinārlieta var tikt ierosināta politisku vai subjektīvu iemeslu dēļ, kā arī iespēju, ka disciplinārlieta var tikt ne tikai izbeigta, bet lēmumu par tās ierosināšanu ierosinātājs var atsaukt. Līdz ar to Tieslietu padome atzīst nepieciešamu konfidencialitāti sākotnējā procesa stadijā. Tieslietu padome atzīst par nepieciešamu aizsargāt tiesnešu un tiesas autoritāti, nepubliskojot informāciju par ierosinātām disciplinārlietām, neatkarīgi no tā, vai tās ir ierosinātas pamatoti, vai nepamatoti.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 18.maija sēdē. Informāciju par visiem sēdē skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211