Tieslietu padome noteica tiesneša amata pienākumu izpildes vietu tiesnesēm, kas rajona (pilsētas) tiesneša amatā ieceltas ar Saeimas 3.septembra lēmumu.

Tiesnesei Zanei Aldiņai noteica pildīt amata pienākumus Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā, tiesnesei Līgai Supei Vidzemes rajona tiesā Valmierā, bet tiesnesei Nataļjai Saratovai – Daugavpils tiesā Daugavpilī.

Lēmumus Tieslietu padome pieņēma rakstveida procesā 21.septembrī

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211