2018.gada 17.septembrī Bukarestē notikušajā ENCJ (Eiropas Tieslietu padomju asociācijas) Ģenerālajā asamblejā izskatīts jautājums par Polijas Tieslietu padomes (Krajowa Rada Sądownictwa) atstādināšanu no ENCJ aktīvo locekļu statusa. Kā viens no nozīmīgiem dalības ENCJ priekšnosacījumiem ir tas, ka tieslietu padomes darbojas neatkarīgi no izpildvaras un likumdevēja varas un sniedz pilnīgu atbalstu tiesnešu un tiesu varas neatkarības nodrošināšanai dalībvalstīs.

Jau vairākus gadus ENCJ ir paudusi nosodījumu par notikumiem Polijā, kā arī šā gada jūnijā veikusi vizīti uz jaunievēlēto Polijas Tieslietu padomi. Pēc minētās vizītes bažas par tiesu varas neatkarības zaudēšanu Polijā nav mazinājušās.

Pamatojoties uz balsojumu, Polijas Tieslietu padomei uz laiku atņemtas balsstiesības, kā arī iespēja piedalīties ENCJ organizētos pasākumos un projektos. Neskatoties uz notikušo, ENCJ saglabās kontaktus ar Poliju, kā arī turpinās situācijas monitoringu, lai uzlabojumu gadījumā varētu lemt par pilnvērtīgas dalīborganizācijas statusa atjaunošanu.

 

ENCJ paziņojums presei angļu valodā pieejams šeit: https://www.encj.eu/node/495

 

Informāciju sagatavoja

Dace Šulmane,

Tieslietu padomes sekretariāta padomniece

Tālrunis 67020352, e-pasts Dace.sulmane@at.gov.lv