Tieslietu padome atzīst Saeimas deputātu izvirzīto Satversmes tiesas tiesneša amata kandidāti Anitu Rodiņu par piemērotu šim amatam.  

Juridisko zinātņu doktore Anita Rodiņa ir Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes dekāne un asociētā profesore.  

Tieslietu padomes 26.februārī attālinātā sēdē uzklausīja Anitas Rodiņas motivāciju un atbilstību kļūt par Satversmes tiesas tiesnesi, viņas skatījumu par tiesu neatkarību, tiesneša lomu publiskajā telpā, Satversmes tiesas aktivitātēm ārpus tiesas spriešanas un citiem jautājumiem. Tieslietu padomes locekļi vaicāja arī par kandidātes prioritātēm, savienojot tiesneša amatu un pasniedzēja darbu, reputācijas riskiem un viņas autoritātēm tiesību laukā.

Anita Rodiņa norādīja, ka piekritusi kandidēt augstajam amatam, izvērtējot savas zināšanas, prasmes un kvalifikāciju. Konstitucionālās tiesības ir viņas specializācija zinātniskajā darbībā, viņa pārzina Latvijas pieredzi un attīstības tendences šajā tiesību jomā. Tāpat kandidātei ir vēsturiskā atmiņa konstitucionālo tiesību veidošanā Latvijā, jo viņas pirmā darba pieredze bijusi, strādājot par Satversmes tiesas tiesneša palīgu tiesas pirmajā sastāvā. Tiesneša amatam nepieciešamo gara briedumu kandidāte guvusi, ejot cauri dažādām profesionālajām pieredzēm. Anita Rodiņa arī norādīja, ka, vadot Juridisko fakultāti, viņa to virzījusi starptautiskā apritē, kas arī var būt viņas pienesums Satversmes tiesai, kas sevi pozicionē starptautiski reģionālā līmenī.

Likums “Par tiesu varu” paredz, ka Tieslietu padome uzklausa Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātus un sniedz Saeimai viedokli par viņiem. Gala lēmumu pieņems Saeima.

  •  Par visiem 26.februāra sēdē pieņemtajiem lēmumiem skatīt šeit                                                                                                 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211