Tieslietu padome rakstveida procedūrā pieņēmusi vairākus lēmumus par tiesnešu pārcelšanu un amata pienākumu pildīšanas uzdošanu.

Tiesnese Iveta Silicka pārcelta tiesneša amatā no Aizkraukles rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas uz Aizkraukles rajona tiesu. Viņa jau kopš 2011. gada aprīļa pildīja tiesneša pienākumus Aizkraukles rajona tiesā tiesneša prombūtnes laikā.

Tiesnesis Ainars Feldmanis pārcelts tiesneša amatā no Kuldīgas rajona tiesas uz Talsu rajona tiesu, bet Ludzas rajona tiesas priekšsēdētājs Andris Jonikāns pārcelts tiesneša amatā uz Rēzeknes tiesu.

Tiesneši bija pieteikušies izsludinātajos konkursos uz vakantajām tiesneša amatam vietām un saņēmuši Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas pozitīvus atzinumus par pārcelšanu. Konkursā uz Rēzeknes tiesas tiesneša vakanto amatu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija bija devusi pozitīvu atzinumu par diviem tiesnešiem, bet ieteikusi Tieslietu padomei apstiprināt Rēzeknes tiesneša amatā Andri Jonikānu.  

Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesim Valdim Vazdiķim Tieslietu padome uzdevusi pildīt Rīgas apgabaltiesas tiesneša pienākumus tiesneša amata vakances laikā.

 

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211