Tieslietu padome izdarīja grozījumu Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases kārtībā, paredzot, ka profesionālo zināšanu pārbaudes testa formu nosaka komisija.

Pirms tam bija paredzēts, ka pretendents testu aizpilda ar datoriem aprīkotā pārbaudījuma norises telpā. Tiesnešu atlases komisija atzina, ka pandēmijas apstākļos noteikums par tikai datorizētu formu pārāk ierobežo iespēju vienlaikus lielam skaitam kandidātu noorganizēt testu.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma rakstveida procesā 3.novembrī. Informāciju par visiem lēmumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211